Grupul Carmistin a coordonat evenimentul „Contextul economic și legislativ pentru dezvoltarea sectorului suinelor în România” 


483

Grupul Carmistin și Asociația Fermierilor din România au organizat conferința „Dezvoltarea sectorului suinelor în România: Contextul economic și legislativ” la începutul anului 2023. În cadrul evenimentului, s-au discutat soluții financiare și legislative pentru revitalizarea industriei cărnii de porc în țară, în scopul de a satisface cererea internă.

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară o viziune comună și implicarea colectivă în dezvoltarea unui plan de investiții pentru România. Acesta va include sprijin financiar din partea Uniunii Europene, Guvernului, instituțiilor bancare și investiții garantate de companii. La conferință au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului, mediului asociativ și de afaceri, precum și ai principalelor bănci din România interesate de finanțarea sectorului.

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat la conferință un program de finanțare de peste 1 miliard de euro pentru susținerea producătorilor români de hrană. Acest program va fi integrat în cadrul fondurilor europene existente și va fi completat de noi inițiative de finanțare, adaptate cerințelor pieței interne.

În cadrul evenimentului, s-a discutat și importanța colaborării între instituțiile implicate și mediul economic pentru a promova o politică coerentă și eficientă de sprijinire a producției interne. Astfel, se va reduce dependența de importuri și se va consolida poziția României pe piața europeană a produselor alimentare.

Președintele Grupului Carmistin, Iustin Paraschiv, a subliniat importanța investițiilor în sectorul zootehnic. Grupul Carmistin a investit în ultimele două decenii în acest sector, inclusiv în industria cărnii de porc, și este în prezent un important jucător în sectorul agribusiness. Compania se angajează în îmbunătățirea constantă a standardelor de calitate și siguranță alimentară prin utilizarea celor mai bune practici și tehnologii inovatoare.

Cele mai citite articole

Conferința a concluzionat că o abordare strategică și un angajament colectiv sunt esențiale pentru a sprijini sectorul producător de carne de porc și pentru a asigura securitatea alimentară a României.

După concluziile trase la conferința „Dezvoltarea sectorului suinelor în România: Contextul economic și legislativ”, părțile implicate vor continua să colaboreze pentru a crea o strategie coerentă și eficientă care să sprijine sectorul producător de carne de porc. Această strategie va include măsuri pentru a dezvolta infrastructura necesară, promova tehnologiile și practicile sustenabile, și îmbunătăți accesul la finanțare pentru fermieri și întreprinderi mici și mijlocii.

Grupurile de lucru formate în urma conferinței vor aborda probleme specifice, precum creșterea productivității, îmbunătățirea lanțului de aprovizionare, stimularea inovației și cercetării, și dezvoltarea de parteneriate strategice între actorii relevanți. Aceste eforturi vor avea ca scop susținerea unei creșteri durabile a sectorului suinelor în România și consolidarea competitivității sale pe piața europeană.

Educația și formarea vor juca un rol esențial în dezvoltarea industriei. Prin organizarea de seminarii, ateliere și programe de formare profesională, se va încuraja dezvoltarea de competențe și cunoștințe specifice în domeniul zootehnic. Acest lucru va ajuta la creșterea calității muncii și la atragerea de noi talente în sector.

De asemenea, promovarea unei piețe transparente și funcționale va fi esențială pentru dezvoltarea sectorului. Reglementările și normele privind calitatea și siguranța produselor, precum și protecția mediului și bunăstarea animalelor, vor fi actualizate și aplicate în mod corespunzător pentru a asigura un mediu de afaceri corect și durabil.

Cele mai citite articole