Unde se găsește în Biblie cele 10 porunci și cine le-a scris


413

Cele 10 Porunci reprezintă un pilon fundamental al religiei iudeo-creștine și sunt considerate un set de reguli morale și etice pe care Dumnezeu le-a dat omenirii pentru a ghida comportamentul uman și relația sa cu divinitatea și cu semenii săi. 

Aceste porunci au fost înregistrate în Biblia ebraică (Vechiul Testament) și au fost ulterior preluate în Biblia creștină. Ele reprezintă o parte esențială a tradiției religioase și au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării valorilor etice și legale în societățile occidentale.

În acest articol, vom explora originea și locul în care se găsesc cele Zece Porunci în Biblie, precum și persoana care le-a scris, potrivit tradiției religioase.

Despre Cele 10 Porunci

Despre Cele 10 Porunci

Sursa foto

Cele Zece Porunci, cunoscute și sub numele de Decalogul, reprezintă un set de reguli etice și morale considerate sacre în tradițiile religioase iudaice și creștine. Ele sunt înregistrate în Vechiul Testament al Bibliei și au o istorie și semnificație profundă în dezvoltarea eticii și moralei umane. Iată mai multe detalii despre cele Zece Porunci:

Originea: Potrivit tradiției biblice, cele Zece Porunci au fost date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, în timpul exodului poporului evreu din Egipt. Aceasta s-a întâmplat în jurul anului 1440 î.Hr., conform calendarului ebraic.

Semnificația lor: Cele Zece Porunci reprezintă un ghid moral esențial pentru credincioși și oferă principii de bază pentru relația omului cu Dumnezeu și cu semenii săi. Ele acoperă diverse aspecte ale vieții umane, inclusiv cultul divin, relațiile interumane și comportamentul moral. Aceste porunci sunt considerate ca fiind expresia voinței lui Dumnezeu pentru umanitate.

Conținutul Poruncilor: Cele Zece Porunci se găsesc în două capitole din Biblie: Exodul 20 și Deuteronomul 5. Iată un rezumat al fiecărei porunci:

 • Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.
 • Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini altor dumnezei.
 • Să nu iei în zadar Numele Domnului Dumnezeului tău.
 • Adu-ți aminte de a șaptea zi, să o sfințești și să o păstrezi ca zi de odihnă.
 • Cinstește-ți tatăl și mama.
 • Să nu ucizi.
 • Să nu preacurvezi.
 • Să nu furi.
 • Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 • Să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta lui, sluga lui, boul lui sau asinul lui, sau orice alt lucru care-i aparține.

Impactul lor: Cele Zece Porunci au avut un impact profund asupra dezvoltării eticii și moralei în societatea umană. Ele au contribuit la formarea valorilor fundamentale ale dreptății, adevărului și respectului pentru viață și proprietate. Multe sisteme juridice și etice occidentale se bazează pe principiile exprimate în Decalog.

Cele mai citite articole

Relevanță contemporană: Chiar și în zilele noastre, cele Zece Porunci rămân relevante în discuțiile despre morală și etică. Ele continuă să fie studiate și interpretate în contextul actual și servesc drept reper moral pentru indivizi și comunități.

Cele 10 Porunci și semnificația lor 

 1. „Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine”: Aceasta este prima poruncă și exprimă monotheismul strict al religiei iudeo-creștine. Aceasta înseamnă că credincioșii sunt îndemnați să nu se închine sau să aducă jertfe altor zeități sau obiecte înaintea lui Dumnezeu Yahweh. Porunca subliniază unicitatea lui Dumnezeu și necesitatea credinței exclusive în El.
 2. „Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini altor dumnezei”: Această poruncă interzice crearea sau venerarea de idoli sau imagini pentru scopuri religioase. Credincioșii sunt îndemnați să nu își reprezinte Dumnezeul în forme fizice sau să se închine altor zei prin intermediul idolilor. Ea accentuează din nou caracterul spiritual și abstract al lui Dumnezeu.
 3. „Să nu iei în zadar Numele Domnului Dumnezeului tău”: Această poruncă se referă la respectarea Numele lui Dumnezeu și la evitarea folosirii sale în mod frivol sau jurând fals în Numele Său. Credincioșii sunt îndemnați să trateze Numele lui Dumnezeu cu sfințenie și cu respect.
 4. „Adu-ți aminte de a șaptea zi, să o sfințești și să o păstrezi ca zi de odihnă”: A patra poruncă se referă la sâmbăta, ziua de odihnă în tradiția evreiască, care este dedicată închinării religioase și odihnei. Aceasta înseamnă că credincioșii trebuie să se abțină de la muncă și să dedice această zi activităților spirituale și familiale.
 5. „Cinstește-ți tatăl și mama”: Această poruncă subliniază importanța respectului și onoarei față de părinți. Ea promovează relațiile familiale sănătoase și responsabilitatea față de cei care ne-au crescut.
 6. „Să nu ucizi”: A șasea poruncă interzice uciderea nejustificată și subliniază sacralitatea vieții umane. Aceasta nu se referă doar la omorul fizic, ci și la tratarea cu respect și demnitate a fiecărei ființe umane.
 7. „Să nu preacurvezi”: Această poruncă promovează puritatea sexuală și respinge comportamentul sexual imoral sau adulterul. Ea susține sacralitatea relației dintre soț și soție.
 8. „Să nu furi”: A opta poruncă interzice luarea neautorizată a proprietății altora și subliniază importanța onestității și corectitudinii în relațiile interumane.
 9. „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”: Această poruncă se referă la falsificarea mărturiilor sau la depoziții mincinoase în instanță sau în orice alt context. Ea promovează adevărul și justiția în relațiile sociale.
 10. „Să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta lui, sluga lui, boul lui sau asinul lui, sau orice alt lucru care-i aparține”: A zecea poruncă se referă la invidie și dorința excesivă de a poseda bunurile altora. Ea ne îndeamnă să fim satisfăcuți cu ceea ce avem și să evităm comportamentul lacom.

Aceste Zece Porunci reprezintă un ghid moral și etic fundamental în tradițiile iudaice și creștine și au influențat profund dezvoltarea eticii și a valorilor în societatea umană. Ele rămân relevante și astăzi, oferind principii pentru o viață corectă și responsabilă.

Cine a scris Cele 10 porunci

Cine a scris Cele 10 porunci

Susra foto

Potrivit tradiției religioase iudeo-creștine, cele Zece Porunci au fost date de către Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, în timpul exodului poporului evreu din Egipt. Această poveste este înregistrată în cartea Exod din Vechiul Testament al Bibliei. Iată cum se prezintă povestea în Biblie:

Contextul: Poporul evreu se afla în robie în Egipt, sub conducerea faraonului. Dumnezeu a ales pe Moise să fie liderul lor și să-i conducă spre libertate. După o serie de minuni și semne, inclusiv arătarea lui Dumnezeu sub forma unui rug aprins pe Muntele Sinai, Moise a urcat pe munte pentru a primi legile și poruncile de la Dumnezeu.

Evenimentul: Pe Muntele Sinai, Moise a petrecut 40 de zile și 40 de nopți în prezența lui Dumnezeu. În această perioadă, Dumnezeu i-a dezvăluit cele Zece Porunci lui Moise pe table de piatră, care au fost scrise „degetul lui Dumnezeu”. Aceste table de piatră au devenit celebre ca „tablele legii” sau „tablele alianței.”

Conținutul: Moise a coborât de pe Muntele Sinai cu cele Zece Porunci și le-a înmânat poporului evreu. Aceste porunci au devenit un angajament solemn între Dumnezeu și poporul ales, și au avut scopul de a ghida comportamentul lor moral și religios. Ele au fost înregistrate în cartea Exod a Bibliei, capitolul 20, și mai târziu au fost repetate în cartea Deuteronom, capitolul 5.

Rolul și semnificația: Cele Zece Porunci au avut un rol crucial în stabilirea identității și moralității poporului evreu și au reprezentat o alianță între Dumnezeu și poporul Său. Acestea au promovat principii etice și morale fundamentale, precum respectul pentru Dumnezeu, pentru viață, proprietate și pentru relațiile interumane.

În concluzie, conform tradiției religioase, cele Zece Porunci au fost date de către Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai în timpul exodului evreilor din Egipt. Ele au devenit un element central al religiei iudeo-creștine și au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării eticii și a valorilor morale în societatea umană.

Cele mai citite articole