Dezvoltarea de aplicații și secretul profesional – cum acționează o certificare ISO 27001 în acest caz?


457

Tehnologia digitală, aflată într-o constantă expansiune, mizează pe dezvoltarea diverselor aplicații software, ce pot fi folosite atât în viața noastră de zi cu zi, cât și în activitățile rutiniere ale multor dintre organizații. 

În ceea ce privește afacerile, aceste aplicații își dovedesc eficiența în gestionarea datelor și automatizarea proceselor și chiar în oferirea de servicii și produse personalizate, conform nevoilor clienților. 

Doar că, odată cu această tendință au apărut și riscuri uriașe în ceea ce privește securitatea informațiilor și secretul profesional. O bună metodă de a contracara efectele negative ale scurgerii de informații are la bază certificarea ISO 27001, un standard internațional de securitate a datelor din cadrul oricărei companii. 

ISO 27001, un standard de referință în securitatea informațiilor

Certificarea ISO 27001 stabilește cerințe clare pentru gestionarea securității informațiilor în cadrul organizațiilor. ISO 27001 oferă un cadru detaliat pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de securitate a informațiilor și a secretului profesional. De asemenea, acest standard definește cerințe pentru implementarea unui sistem de management al securității informațiilor (SMSI) și promovează un proces continuu de îmbunătățire.

Un aspect crucial al ISO 27001 este abordarea sa bazată pe riscuri. Organizațiile trebuie să identifice amenințările potențiale la adresa securității informațiilor și să evalueze impactul acestora asupra afacerii. Prin această abordare proactivă, organizațiile pot dezvolta strategii de securitate personalizate și eficiente, adaptate nevoilor lor specifice.

Dezvoltarea de aplicații, un mediu expus riscurilor

Dezvoltarea de aplicații software a evoluat semnificativ în ultimele decenii, devenind un mediu complex și dinamic, în care riscurile de securitate a informațiilor și secretul profesional sunt sub amenințare constantă. 

Atacurile cibernetice, cum ar fi hacking-ul și malware-ul, reprezintă amenințări majore în dezvoltarea de aplicații. Hackerii pot încerca să compromită sistemele și să obțină acces la date sensibile, cum ar fi informațiile despre utilizatori sau datele financiare ale organizației.

Dezvoltatorii de aplicații lucrează cu volume masive de date, iar existența unui proces inadecvat de gestionare a datelor poate duce la divulgarea accidentală de informații confidențiale. Această divulgare poate avea consecințe grave pentru organizație, inclusiv pierderea încrederii clienților.

Lipsa actualizărilor și patch-urilor de securitate pentru aplicații poate expune organizația la vulnerabilități cunoscute și poate facilita atacurile cibernetice. Chiar și procesul de dezvoltare de aplicații în sine poate prezenta riscuri legate de securitate, precum utilizarea de cod nesigur, neglijența în implementarea măsurilor de securitate sau deficiențe în proiectarea securității.

Cele mai citite articole

În plus, dezvoltarea de aplicații poate implica colaborarea cu terțe părți, cum ar fi subcontractanții sau furnizorii de servicii cloud, ceea ce poate mări riscul de securitate a informațiilor în lanțul de aprovizionare. 

De asemenea, dezvoltarea de aplicații poate implica manipularea datelor personale sensibile, ceea ce implică o responsabilitate suplimentară de a proteja aceste date conform reglementărilor privind protecția datelor, cum ar fi Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Toate aceste amenințări și riscuri subliniază importanța crucială a securității informațiilor și a secretului profesional în dezvoltarea de aplicații. O scurgere de date sau un incident de securitate poate avea consecințe devastatoare, inclusiv pierderea clienților, daune financiare și impacturi asupra reputației organizației.

De aceea, este esențial ca organizațiile care dezvoltă aplicații să ia măsuri adecvate pentru a se proteja împotriva acestor amenințări și pentru a asigura secretul profesional. Certificarea ISO 27001 reprezintă o abordare eficientă pentru gestionarea securității informațiilor în acest mediu expus riscurilor.

În plus, ISO 27001 promovează o abordare proactivă a securității informațiilor, care presupune anticiparea amenințărilor și pregătirea pentru acestea înainte ca incidentele să aibă loc. Aceasta poate implica efectuarea regulată a evaluărilor de securitate, monitorizarea continuă a activităților și formarea angajaților pentru a fi conștienți de riscuri și pentru a putea reacționa corespunzător în caz de incident.

Cum acționează ISO 27001 în dezvoltarea de aplicații?

ISO 27001 oferă un cadru cuprinzător pentru gestionarea securității informațiilor în dezvoltarea de aplicații. Organizațiile care dezvoltă aplicații trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor în conformitate cu cerințele ISO 27001. Această evaluare include identificarea amenințărilor potențiale și a vulnerabilităților în procesul de dezvoltare și determinarea probabilității și impactului acestora asupra securității informațiilor.

ISO 27001 stabilește o listă detaliată de controale de securitate care trebuie implementate pentru a proteja informațiile sensibile. Aceste controale acoperă aspecte precum controlul accesului, gestionarea datelor, securitatea rețelelor și gestionarea incidentelor de securitate. Organizațiile pot adapta aceste controale la nevoile specifice de dezvoltare de aplicații.

ISO 27001 promovează formarea și conștientizarea angajaților cu privire la securitatea informațiilor. În dezvoltarea de aplicații, este esențial ca membrii echipei să fie instruiți și să înțeleagă importanța secretului profesional și a securității informațiilor.

Certificarea ISO 27001 implică o monitorizare constantă a performanței sistemului de management al securității informațiilor. Prin acest proces, organizațiile pot detecta și remedia orice deficiențe în timp util, asigurând astfel un mediu de dezvoltare de aplicații mai sigur.

Organizațiile pot opta să fie auditate și certificate în conformitate cu ISO 27001. Această certificare atestă angajamentul organizației față de securitatea informațiilor și poate crea încredere în rândul clienților și partenerilor de afaceri.

Cele mai citite articole